Free Candy biểu tượng

Free Candy APK

10.0 | 0 Reviews | 0 Posts
  • Tác giả:

    AppHome

  • Phiên bản mới nhất:

    2.4.2.472-1361

  • Ngày phát hành:

    2018-08-02

Mô tả của Free Candy

Get some candy entertainment today! for FREE!

Free Candy is a brand new and amazing puzzle game!

Solve all the puzzles and try to get three stars in each level! Have fun in this puzzle adventure!

Features:
- Sweet and shining candies, so delicious!
- Fun to play and a challenge to fully master.
- Many challenging levels to make the game more addictive.

Enjoy this unique candy game. Try it now!

Music: Run Amok by Kevin MacLeod http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400024
Hiển thị nhiều hơn
Advertisement
Free Candy APK Phiên bản cũ
Yêu cầu cập nhật Free CandyYêu cầu cập nhật
Free Candy 2.4.2.472-1361 for Android 4.0.3+ APK Tải về

Phiên bản: 2.4.2.472-1361 (159) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Cập nhật vào: 2018-08-02

Chữ ký: 929561d7f4f393e6f6926d0b8aaa157b33090bec Free Candy 2.4.2.472-1361(159) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 7ea1d6542425ade7df8454b935491d52edf8a96a

Tải về APK(13.9 MB)

Free Candy 2.4.0.471-1210 for Android 4.0.3+ APK Tải về

Phiên bản: 2.4.0.471-1210 (157) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Cập nhật vào: 2018-06-19

Chữ ký: 929561d7f4f393e6f6926d0b8aaa157b33090bec Free Candy 2.4.0.471-1210(157) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: c638dd04e9edb1bd155e255d80a51b4ba4cdf743

Tải về APK(13.9 MB)

Free Candy 2.4.0.471-1190 for Android 4.0.3+ APK Tải về

Phiên bản: 2.4.0.471-1190 (156) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Cập nhật vào: 2018-06-17

Chữ ký: 929561d7f4f393e6f6926d0b8aaa157b33090bec Free Candy 2.4.0.471-1190(156) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 9244f6bd766113f1cabae63a341dfa8a5ba2225b

Tải về APK(14.0 MB)

Free Candy 2.3.0.469-1034 for Android 4.0.3+ APK Tải về

Phiên bản: 2.3.0.469-1034 (155) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Cập nhật vào: 2018-04-30

Chữ ký: 929561d7f4f393e6f6926d0b8aaa157b33090bec Free Candy 2.3.0.469-1034(155) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: f218533135fdd8c250e6aa51ea23a156cae03923

Tải về APK(14.0 MB)

Free Candy 2.3.0.469-1025 for Android 4.0.3+ APK Tải về

Phiên bản: 2.3.0.469-1025 (154) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Cập nhật vào: 2018-04-26

Chữ ký: 929561d7f4f393e6f6926d0b8aaa157b33090bec Free Candy 2.3.0.469-1025(154) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 35532d7c18449fc0cd9d517b95990ec863b73029

Tải về APK(14.0 MB)

Free Candy 2.2.4.467-63b for Android 4.0.3+ APK Tải về

Phiên bản: 2.2.4.467-63b (153) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Cập nhật vào: 2018-03-22

Chữ ký: 929561d7f4f393e6f6926d0b8aaa157b33090bec Free Candy 2.2.4.467-63b(153) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 93f113be201d04c19f17d0d278d542687727ef3e

Tải về APK(14.0 MB)

Free Candy 2.2.1.464-539 for Android 4.0.3+ APK Tải về

Phiên bản: 2.2.1.464-539 (151) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Cập nhật vào: 2017-12-10

Chữ ký: 929561d7f4f393e6f6926d0b8aaa157b33090bec Free Candy 2.2.1.464-539(151) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: ce8f5a5a8fd32624ccb4b90df704733b47f33198

Tải về APK(13.9 MB)

Free Candy 2.2.0.464-475.na for Android 4.0.3+ APK Tải về

Phiên bản: 2.2.0.464-475.na (150) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Cập nhật vào: 2017-11-26

Chữ ký: 929561d7f4f393e6f6926d0b8aaa157b33090bec Free Candy 2.2.0.464-475.na(150) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: c0676ca82e28ffa034bd559f739e850ee73e7d1f

Tải về APK(13.9 MB)

Free Candy 2.2.0.464-462.na for Android 4.0.3+ APK Tải về

Phiên bản: 2.2.0.464-462.na (149) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Cập nhật vào: 2017-11-23

Chữ ký: 929561d7f4f393e6f6926d0b8aaa157b33090bec Free Candy 2.2.0.464-462.na(149) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: 2be230e35da8143fbfd1eb44316eb748df0658e5

Tải về APK(13.9 MB)

Free Candy 2.2.0.464-449.na for Android 4.0.3+ APK Tải về

Phiên bản: 2.2.0.464-449.na (148) for Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Cập nhật vào: 2017-11-20

Chữ ký: 929561d7f4f393e6f6926d0b8aaa157b33090bec Free Candy 2.2.0.464-449.na(148) apk đã xác nhận an toàn

Tệp APK SHA1: b9d0f100a5d9d8fd3b7145f77ca9ea8dd75f3aef

Tải về APK(13.9 MB)

Hiển thị nhiều hơn
Xem thêm từ nhà phát triển
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure
Sitemap